•  Call Me +964 750 707 96 96
  • TR
  • EN
  • AR

FOLLOW US ON

Birçok işadamı, Defermo franchise’ı nasıl elde edeceklerini merak ediyor ve franchise üzerinde araştırmalar yaparak tercih ettikleri markayı gözden geçirmek için gerekli adımları attılar. Defermo franchise ile ilgili değerlendirmeniz, değerlendirmelerinizin olumlu olduğunu onayladıktan sonra değerlendirilecek, Yönetim sizinle iletişime geçecek ve temel bilgileri göndermenizi isteyecektir. Sizi ana ofise davet ederek bilgileri değerlendirmeniz için randevu alınacaktır. Rutin süreç, işadamının kiralamaya veya sahip olmaya karar verdiği yeri zaten seçmiş olması durumunda, bir davadan diğerine farklılık gösterebilir. Yatırımcının markayı zaten seçmesi durumunda, bir ziyaret programı düzeltilecektir. Değerlendirme amacıyla süreç yerinde başlatılacak ve size konuyla ilgili bir rapor sunmak için gerekli analizler yapılacaktır. Anlamı, öneriler, İşyeri açma kararını buna göre yatırımcının herhangi bir potansiyel riskleri sorumlu hale getirecek bir yatırımcı sorumluluğundadır süre sağlanmış olacak. Sözleşmenin ve mimari eserlerin hazırlanması bir defada başlayacak ve imtiyaz Sözleşmesi, yer üzerinde anlaşmaya varılarak ve yatırımcının mali yeterliliğinin ve kişisel profilinin mevcudiyetinin teyit edilmesinden sonra imzalanacaktır. Sözleşme kapsamında, 5 veya 10 yıl süreyle sabitlenebilecek yıllık lisans kullanma hakları verilecektir.

01 MiMARi PROJE

Mimari personelimiz proje hazırlıklarını belirlenen yerde yapacak, personel ölçümleri daha da yürütecek ve verimlilik yeterliliği ile ilgili çalışmaları gerçekleştirecektir. Proje imtiyaz sahibi tarafından değerlendirilecek ve bütçenin hazırlanması için onay verilecektir

02 BÜTÇE HAZIRLAMA ve İNSAATLAR

Mimari projenin bütçesi hazırlanacak, ayrıca inşaatların süresi belirlenecek, ayrıca gerekli malzeme ve ekipmanların sağlanmasına ilişkin gereklilikler belirlenecektir. İmtiyaz sahibi, inşaat işlerinde kullanılan ekipman ve Malzemeleri elde etme, ticari markalarını, modellerini ve ürün kodlarını belirleme hakkına sahiptir.

03 PERSONEL ve REHBERLiK iSTiHDAMI

Yeni yer için personel ve idari personel istihdamı, Defermo şubesinin kurulması başlar başlamaz başlayacak ve franchise kitapçığının yanı sıra buna göre eğitim ve rehberlik kılavuzu sağlanacaktır

04 iLANLAR ve PROMOSYONLAR

Şubeye ilişkin İlanlar ve promosyonlar, şubenin bulunduğu yerin etik değerleri dikkate alınarak ve ülkedeki geçerli normlara tabi olarak, franchise sahibi ile yeni imtiyaz sahibi arasında kararlaştırılacak ortak bir karara göre başlatılır

05 KUSUR KONTROLÜ DENETiMi

Şubenin kuruluşunun tamamlanmasının ardından, yönetim uzman kadromuz ve yatırımcı temsilcimiz, şubede meydana gelebilecek olası görünmeyen kusur ve arızaları araştırarak projeyi denetleyecektir.

06 AÇILIS

şube minimum kusur ve risk teyit edildikten sonra ziyaretçi huzuruna açılacaktır