Değerlerimiz

Defermo Kebap kuruluşundan bugüne kadar birlik ve bütünlük, anlayış, mükemmellik, sorumluluk, yaratıcılık gibi unsurları temel alan değerleri esas almaktadır. Bu değerler, tüm grup şirketlerinde alınan her iş kararına rehberlik etmektedir.

BiZ
Katılalım, Paylaşalım, Keyif Alalım
Sahiplenelim

SAMİMİYETLE
Açık olalım, Adil olalım, Saygılı Olalım, Mütevazi Davranalım
Mert Olalım !

ÇÖZER
Hayal Edelim, Çevik Olalım, Verimli Olalım
Yapalım !

UYGULAR
Ölçümleyelim, Kıyaslayalım, Takip Edelim
Sürekli Kılalım !

GELİŞTİRİRİZ
Merakla Öğrenelim, Heyecanla Öğretelim, Cesaretle Değiştirelim
İlerleyelim