Defermo Kebap tarafından işe alınacak adaylarda aranan ortak özellik, pozisyonun gerektirdiği eğitim, teknik bilgi ve yetkinliklerin yanında, Defermo Kebap değerleriyle örtüşen kişilik özelliklerine sahip olunmasıdır.

Kurumuna ve iş arkadaşlarına bağlılık, yoğun bir iş temposunda yaratıcı çalışabilmek ve yenilikçi fikirler üretebilmek öncelikli değerlendirilen kriterlerdir.

İnsan kaynağı ihtiyacımızı öncelikle intranetimizde yayınlanan ilanlar aracılığıyla, grup içi yeteneklerle tamamlamak birinci önceliğimizdir.

İşe alım değerlendirmelerinde pozisyonun gerekliliğine göre;

  • Sözel ve sayısal yetenek testleri
  • İngilizce sınavları
  • Rol oyunu
  • Vaka çalışması
  • Değerlendirme merkezi uygulamaları
  • Kişilik envanterleri
  • Yetkinlik

gibi bazı mülakatlar yapılmaktadır.